Tag: dây chuyền hoa khô

Lưu giữ vẻ đẹp của tự nhiên cùng dây chuyền hoa khô

Mỗi cánh hoa mang đến một nét đẹp riêng biệt. Hai loại hoa được Ralica yêu thích nhất là hoa hồng và bồ công anh mà Ralica Tcvetkova đã sáng tạo nên..  . Cô nàng Ralica Tcvetkova đã đem hoa