Tag: vật tượng trưng cho năm tháng

Lịch sử của những chiếc nhẫn huyền bí!!

Cũng nhiều tài liệu cho rằng, chiếc nhẫn chính là vật tượng trưng cho năm tháng, nhẫn được sử dụng nhiều nhất để những nhà hiến tế cúng tế ở các.. Ngày nay, những chiếc nhẫn đã trở thành những